Medisch manager

medisch manager VZA International

Sinds 2002 is Prof. Dr. B.J.M. (Nardo) van der Meer Medisch Manager bij VZA International. Hij is daarnaast werkzaam als cardioanesthesioloog- intensivist in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Verder is hij als hoogleraar Healthcare Management aan de Tilburg University /TIAS verbonden en is hij hoofdredacteur van het nascholingstijdschrift A&I. Nardo heeft geruime ervaring in advisering en uitvoering van repatrieringen. Enige jaren geleden heeft hij deze opgeschreven in een boek getiteld: ”Grenzen aan de zorg?”

De medisch manager is samen met de directeur verantwoordelijk voor het medisch-inhoudelijk beleid, waaronder bekwaamheidsbeleid, opleidingsbeleid en aanname- en inzetcriteria.

Medisch Adviseurs

naast onze medisch manager, werken wij samen met 4 medisch specialisten die medische advies omtrent een repatriëring kunnen afgeven. Dit zijn:

 • Dr. J.E. Kal, anesthesioloog
 • Dr. E. Dubois, cardioloog
 • Dr. H.H.W. Janssen, psychiater
 • Dr. J. Sinnaeve, psychiater

Allen met ruime ‘repatrieringservaring’

voor advies omtrent psychosociale vraagstukken werken wij samen met:

 • Prof. Dr. J. Pruyn, psycholoog

 

Organisatie

Wij werken voortdurend aan verbetering van onze dienstverlening, door:

 • periodieke (bij)scholingen en intervisie
 • jaarlijkse toetsing van ons ons kwaliteitsmanagementsysteem aan de normen HKZ Ambulancezorg 2015, inclusief VeiligheidsManagement Systeem en ISO9001:2015
 • continue aandacht voor patientveiligheid, waaronder periodieke risico inventarisaties
 • gebruik van modern wagenpark
 • jaarlijkse externe keuring van allemedische materialen en controle door toezichthoudend apotheker
 • ondernemerschap

Wij streven hierbij naar een zo hoog mogelijke tevredenheid van onze opdrachtgevers en patiënten.

Wij zijn lid van het landelijk overlegorgaan medisch adviseurs repatriëringsorganisaties (OMAR).

Opleidingen en trainingen

Voor onze  verpleegkundigen, artsen en chauffeurs verzorgen wij onder meer volgende trainingen:

 • ACLS-cursus ambulancezorg, volgens LPA*
 • voorbehouden handelingen*
 • tiltechnieken*
 • omgang met medische apparatuur
 • omgang met agressie*
 • psychiatrie
 • EHBO / AED
 • rijtrainingen, waaronder OGS
 • diverse E-learning modules
 • Intervisie

(* V&VN geaccrediteerde opleidingen/trainingen, met bijbehorende accreditatiepunten)

Elke training wordt bij goed resultaat afgesloten met een certificaat.

 

 

Kernwaarden

Onderstaande kernwaarden geven aan waar wij als organisatie voor staan en hoe wij onze doelen willen bereiken:

 • Samenwerking: Wij werken binnen en buiten de organisatie op een plezierige en constructieve wijze met elkaar samen. Openheid en respect voor de opdrachtgever, patiënt/cliënt of gesprekspartner zijn hierbij de belangrijkste waarden, waarbinnen samenwerkingsafspraken tot stand kunnen komen.
 • DeskundigheidWij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening; onze medewerkers beschikken over een brede en aantoonbare expertise op hun vakgebied en onderhouden hun bekwaam- en vakkundigheid door periodieke in- en externe scholingsactiviteiten.
 • BetrokkenheidWij voelen ons verbonden met de organisatie, de opdrachtgever en met de patiënt. Een sociale benadering en houding van onze medewerkers en het ervaren van comfort door patiënten die wij vervoeren zijn hierbij de belangrijkste waarden.

De kernwaarden samenwerking en betrokkenheid hebben wij in ons logo tot uitdrukking gebracht:

 kernwaarden