Medische escorteringen

Wereldwijd zenden wij artsen en verpleegkundigen uit om patiënten terug naar het thuisland te begeleiden. Zij begeleiden patiënt en medereizenden en bieden daarbij de benodigde medische en verpleegkundige zorg tijdens het vervoer. Patiënt wordt ter plaatse bezocht om de repatriëring verder voor te bereiden. Dit in samenspraak met de lokale medici en de alarmcentrale. Het vervoer vangt lokaal aan, veelal per ambulance of per taxi. Via douane en security checks, wordt patient naar het vliegtuig begeleid.

Onze hulpverleners komen in veel landen en werken onder wisselende omstandigheden. Onze coördinatoren en medisch manager helpen dit in goede banen te leiden. Onze mensen hebben hierin veel ervaring opgebouwd, om te komen tot de juiste oplossingen. Dit binnen de diverse en soms complexe zorgvragen, mede rekening houdend met bijvoorbeeld procedures aan boord van een vliegtuig.

Patiënten kunnen in het vliegtuig zitten en indien nodig op een stretcher liggen. Een stretcher wordt door de luchtvaartmaatschappij geregeld na speciaal verzoek. Iemand wordt dan door een ambulance aan boord gebracht.

commercial medical escort

Uitrusting

Voor een goede begeleiding beschikken onze artsen en verpleegkundigen over complete en moderne medische uitrusting; bewakingsapparatuur, defibrillator, medicatie, verbandmaterialen.

In geval er zuurstof nodig is aan boord en de luchtvaartmaatschappij deze niet (tijdig) kan leveren, kan onze hulpverlener 1 van onze zuurstofconcentratoren meenemen. Deze zijn inzetbaar bij nagenoeg alle Airlines, mits de Airline er expliciet akkoord voor heeft gegeven. Wij beschikken over:

  • Eclipse Sequal 5 inclusief ruime hoeveelheid accu’s
  • Philips Simply Go
  • Philips Simply Go Mini

Extra uitrustingen worden naar behoefte ingezet.

medische repatriëring

Eclipse zuurstofconcentrator

PTC Lufthansa Intensive Care vervoer

Voor High Care vervoer kunnen wij eventueel gebruik maken van de PTC (Patient Transport Compartment) van Lufthansa. Een speciaal uitgeruste High-Care ruimte in een vliegtuig. Wij hebben ruime ervaring met PTC en met samenwerking met Lufthansa hierbij.

Aansluitend kunnen wij het benodigde (IC) ambulancevervoer verzorgen.

Hulpverlening bij calamiteiten

In geval van een calamiteit in het buitenland waar meerdere Nederlandser bij betrokken zijn, kunnen wij in samenwerking met een alarmcentrale een medisch team ter plaatse sturen. Het team kan ter plaatse betrokkenen bezoeken en beoordelen en in overleg treden met lokale medici.

Onze hulpverleners hebben ervaring opgedaan tijdens verschillende uitzendingen afgelopen jaren, onder meer in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Haïti, Indonesië, Thailand.

Air Ambulance

In bepaalde gevallen kunnen wij een Air Ambulance inzetten voor 1 of 2 patiënten. Dit is een klein toestel (Jet) welke gericht en over lange afstand ingezet kan worden. Met een volledige ICU uitrusting en speciaal getrainde artsen en verpleegkundigen aan boord kan er highcare zorg geboden worden tijdens het vervoer. Reden van inzet kan medisch zijn of logistiek.air ambulance

Het aansluitende ambulancevervoer kan eveneens door ons georganiseerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.