Ambulancevervoer vanuit het buitenland.

Vervoer van een patiënt per ambulance verzorgen wij door heel Europa, veelal in opdracht van een  Nederlandse alarmcentrale. Een medische repatriëring kan gewenst zijn als iemand in het buitenland ziek is geworden of een ongeval heeft gehad en terug wil naar Nederland. Verdere behandeling thuis of in een zorginstelling in Nederland is vaak om meerdere redenen wenselijk. Medische indicatie tot vervoer wordt afgegeven door een (alarmcentrale)arts.

Onze ambulances zijn afgestemd voor het vervoer over lange afstanden. Comfort, betrouwbaarheid en een goede inrichting zijn hierbij duidelijk aanwezig. De inrichting is compleet, volgens de Nederlandse standaard (LPA). Alle ambulances beschikken over speciale comfort matrassen en een DVD systeem.  Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs worden doorlopend getraind en op bekwaamheid getoetst.

ambulance buitenland vza international

Al het ambulancevervoer wordt aangemeld bij de betreffende meldkamers ambulancezorg (MKA).

Onze coördinatoren hebben al onze ambulances ‘in beeld’ en onderhoud nauw contact met de bemanningen.

In de drukke winterperiode hebben wij een ‘postende’ ambulance gestationeerd in Oostenrijk, in de buurt van Kufstein. Deze ambulance kan extra snel bij een patiënt in Oostenrijk zijn. Bijvoorbeeld bij een melding aan het eind van de dag kunnen wij de volgende ochtend het vervoer reeds aanvangen vanuit Oostenrijk!

Begeleid Intensive Care transport

Wij verzorgen begeleid Intensive Care transport, zowel per vliegtuig als per ambulance vanuit het buitenland.

De indicatiestelling wordt gedaan door een van onze medisch specialisten / -adviseurs. Bij de medische beoordeling spelen naast de medische, ook de logistieke aspecten een rol, waarin de soms lange afstanden en/of een traject door de lucht per vliegtuig worden meegewogen.

(IC) artsen voeren deze transporten uit en zijn betrokken bij de voorbereidingen.

Per ambulance

Voor het ambulancevervoer gebruiken wij een speciale ICU ambulance, type Mercedes Sprinter. Deze heeft een volledige ICU equipement en daarnaast ook back-up apparatuur. Er is voldoende werkruimte aanwezig voor arts en verpleegkundige rondom de patiënt. Equipement bestaat onder meer uit oxylog 3000 (beademing), dubbele Lifepak 15 (monitoring/defibrillator), uitgebreide medicatie en ruime hoeveelheden zuurstof. Bemanning bestaat uit een team van ambulanceverpleegkundige, – chauffeur(s) en een arts.

Per vliegtuig.

PTC Lufthansa Intensive Care vervoer

Voor het vervoer per vliegtuig hebben wij ruime ervaring met het werken in en met de PTC (Patient Transport Compartment) van Lufthansa.

Aansluitend kunnen wij het benodigde (IC) ambulancevervoer verzorgen.

Couveuse vervoer

Wij beschikken over een couveuse voor (internationaal) vervoer per ambulance. Er wordt dan een arts/neonatoloog toegevoegd aan onze ambulancebemanning.couveuse VZA International Intensive Care vervoer