Ambulancevervoer vanuit het buitenland.

Vervoer van een patiënt per ambulance verzorgen wij door heel Europa, veelal in opdracht van een  Nederlandse alarmcentrale. Een medische repatriëring kan gewenst zijn als iemand in het buitenland ziek is geworden of een ongeval heeft gehad en terug wil naar Nederland. Verdere behandeling thuis of in een zorginstelling in Nederland is vaak om meerdere redenen wenselijk. Medische indicatie tot vervoer wordt afgegeven door een (alarmcentrale)arts.

Onze ambulances zijn afgestemd voor het vervoer over lange afstanden. Comfort, betrouwbaarheid en een goede inrichting zijn hierbij duidelijk aanwezig. De inrichting is compleet, volgens de Nederlandse standaard (LPA). Alle ambulances beschikken over speciale comfort matrassen en een DVD systeem.  Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs worden doorlopend getraind en op bekwaamheid getoetst.

ambulance buitenland vza international

Al het ambulancevervoer wordt aangemeld bij de betreffende meldkamers ambulancezorg (MKA).

Onze coördinatoren hebben al onze ambulances ‘in beeld’ en onderhoud nauw contact met de bemanningen.

In de drukke winterperiode hebben wij een ‘postende’ ambulance gestationeerd in Oostenrijk, in de buurt van Kufstein. Deze ambulance kan extra snel bij een patiënt in Oostenrijk zijn. Bijvoorbeeld bij een melding aan het eind van de dag kunnen wij de volgende ochtend het vervoer reeds aanvangen vanuit Oostenrijk!

Begeleid Intensive Care transport

Wij verzorgen begeleid Intensive Care transport, zowel per vliegtuig als per ambulance vanuit het buitenland. Veelal in opdracht van Nederlandse alarmcentrales.

Indicatiestelling wordt gedaan door een van onze medisch specialisten / -adviseurs in samenwerking met artsen van een Nederlandse alarmcentrale en behandelend arts. Hierbij speelt ook de logistiek een rol en de afweging tussen rijden of vliegen.

Ervaren (IC) artsen voeren deze transporten uit en zijn betrokken bij de voorbereidingen. Wij beschikken over een speciaal ingerichte High-Care Ambulance, type Mercedes Sprinter. Volledige en dubbel aanwezige ICU equipement is hierin aanwezig. Daarbij is voldoende werkruimte aanwezig voor arts en verpleegkundige rondom de patiënt. Equipement bestaat onder meer uit oxylog 3000 (beademing), dubbele Lifepak 15 (monitoring/defibrillator), uitgebreide medicatie en ruime hoeveelheden zuurstof. Bemanning bestaat uit een team van ambulanceverpleegkundige, – chauffeur(s) en een arts.

PTC Lufthansa Intensive Care vervoer

Voor het vervoer per vliegtuig kunnen wij eventueel gebruik maken van de PTC (Patient Transport Compartment) van Lufthansa. Een speciaal uitgeruste High-Care ruimte in een vliegtuig. Wij hebben ruime ervaring met PTC en met samenwerking met Lufthansa hierbij.

Aansluitend kunnen wij het benodigde (IC) ambulancevervoer verzorgen.

Couveuse / BabyPod vervoer

Wij beschikken over een BabyPod 20, transportcouveuse. Hiermee kunnen de kleinste patiëntjes op een praktische en veilige wijze vervoerd worden in een vliegtuig. Aansluitend hierop wordt de BabyPod in een ambulance bevestigd. Gebruik van een couveuse wordt niet toegestaan in lijnvluchten, de BabyPod biedt dan uitkomst. Binnen Europa heeft vervoer per ambulance vaak de voorkeur en gaat de BabyPod op de brancard, naast moeder of familie.Er wordt dan een arts/neonatoloog toegevoegd aan onze ambulancebemanning.

BabyPod 20 VZA International

BabyPod 20 VZA International