Stretcher Transit Ambulance Schiphol

In opdracht van Airport Medical Services Schiphol verzorgt VZA International vervoer per ambulance van vliegtuig naar vliegtuig (transit) op het platform van Schiphol. Patiënten die per stretcher reizen en op Schiphol overstappen worden samen met hun medische begeleider(s) naar de volgende vlucht vervoerd.

Om het vervoer goed en stipt uit te kunnen uitvoeren, onderhouden wij een nauwe samenwerking met Airport Medical Services op dit terrein. Wij beschikken over alle benodigde toegangsregistraties voor onze medewerkers en onze ambulances voor directe toegang tot het platform.

 

Schiphol Ambulance

Stretcher Ambulance Transit VZA International KLM Schiphol