Medische escorteringen

Wereldwijd zenden wij artsen en verpleegkundigen uit om patiënten terug naar het thuisland te begeleiden. Onze hulpverleners begeleiden de patiënt en medereizenden en bieden de nodige medische zorg tijdens het vervoer. Eerst wordt de patiënt ter plaatse bezocht om wordt de repatriëring besproken en verder voorbereid. Dit in samenspraak met de lokale medici en de alarmcentrale. Het vervoer vangt lokaal aan, veelal per ambulance of per taxi. Waarna de begeleiding in het vliegtuig verder gaat.

Wij komen in veel landen en werken onder wisselende omstandigheden. Onze ruime ervaring helpt ons om goede beoordelingen te maken en tot de juiste oplossingen te komen. Dit binnen de diverse en soms complexe zorgvragen. Maar ook binnen de procedures aan boord van een vliegtuig.

Wijze van vervoer

Patiënten kunnen soms zittend begeleid worden in het vliegtuig en bij bepaalde indicaties wordt er een stretcher ingebouwd in het lijnvliegtuig. Deze wordt vooraf, meestal door de alarmcentrale, aangevraagd bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. De patiënt kan dan liggend aan boord gebracht worden door ambulancepersoneel, waarna de vliegreis aan kan vangen.

commercial medical escort

Uitrusting

Voor een goede begeleiding beschikken onze artsen en verpleegkundigen over complete en moderne medische uitrusting; bewakingsapparatuur, defibrillator, medicatie, verbandmaterialen.

In geval er zuurstof nodig is aan boord en de luchtvaartmaatschappij deze niet (tijdig) kan leveren, kan onze hulpverlener onze zuurstofconcentrator (Eclipse 3) meenemen. Deze is inzetbaar bij nagenoeg alle Airlines, mits de Airline er expliciet akkoord voor heeft gegeven. Klik hier voor een brochure.

medische repatriëring

Eclipse 3, zuurstofconcentrator

Hulpverlening bij calamiteiten

In geval van een calamiteit in het buitenland kunnen wij op verzoek van een alarmcentrale medische hulpverlening en begeleiding ter plaatse verzorgen. Hulpverlening bij calamiteiten bestaat voor ons uit het toevoegen van artsen, verpleegkundigen en psychologen aan het team dat uitgezonden wordt, namens de dienstdoende alarmcentrale. Ter plaatse verzorgt het team triage en ondersteuning en maakt een beoordeling voor eventuele repatriëring. Hierbij wordt samengewerkt met lokale ziekenhuizen en en met hulpverleningsorganisaties.

Onze hulpverleners zijn ervaren op dit gebied. Deze ervaring hebben zij opgedaan tijdens verschillende uitzendingen afgelopen jaren, onder meer naar Spanje, Frankrijk, Duitsland, Haïti, Indonesië, Thailand.

Air Ambulance

In bijzondere gevallen kunnen wij een Air Ambulance inzetten voor 1 of 2 patiënten. Dit is een klein toestel (Jet) welke gericht en over lange afstand ingezet kan worden. Met een volledige ICU uitrusting en speciaal getrainde artsen en verpleegkundigen aan boord kan er highcare zorg geboden worden en eventuele crisisinterventie.air ambulance

De toestellen waar mee gevlogen wordt zijn van het type Learjet 35(A) of Learjet 36. Deze toestellen staan bekend om snelheid, comfort en een relatief lange reikwijdte voor dergelijke kleine toestellen. Het toestel en de piloten worden geleverd door een van onze providers waar wij mee samen werken. De medische beoordeling ten aanzien van het betreffende vervoer wordt door ons gedaan en wij leveren het medisch team voor de vlucht.

De toestellen hebben naast de arts, de verpleegkundige en de patiënt ruimte voor 1 medereizende (enkel met handbagage). Hiernaast is er de mogelijkheid om 2 stretcherpatiënten in 1 toestel te vervoeren.

De Learjet 36 en een Learjet 35 zijn uitgevoerd met extra brandstoftanks, waardoor er een langere non-stop range gehaald kan worden, bijvoorbeeld tot en met Noord Afrika en de Canarische Eilanden.

Via onze opdrachtgever kunnen wij permissie aanvragen om op bepaalde militaire luchthavens in Nederland te landen, zodat de reistijd naar een bepaald ziekenhuis verkort kan worden.

Het aansluitende ambulancevervoer kan eveneens door ons georganiseerd worden.